Skip to main content

Alleen in vertrouwde handen bij adoptieadvocaat

Bij de adoptie van een kind komt ook in juridisch opzicht veel kijken. Adoptierecht is een zeer gespecialiseerd rechtsgebied dat alleen in vertrouwde handen is bij een adoptieadvocaat met ruime ervaring. Ik behoor als advocaat in Utrecht tot het selecte gezelschap van advocaten die deze ervaring heeft.

Zorgvuldig en voortvarend

Ik informeer, adviseer en begeleid ouders tijdens de adoptieprocedure waarbij we met elkaar één doel hebben: de adoptieprocedure bij de rechtbank in Nederland zorgvuldig en voortvarend doorlopen. Dit is voor adoptieouders het sluitstuk van een meestal langlopende adoptieprocedure.

Als adoptieadvocaat help ik u op alle terreinen binnen het adoptierecht:

Kan ik wat voor u betekenen? Neem contact met mij op.