Privé is alleen privé, wanneer er privé op staat

Op 5 april 2019 doet de Hoge Raad een belangrijke uitspraak voor de scheidingspraktijk.
De uitspraak haalt zelfs de krant. Dit gebeurt niet vaak in het echtscheidingsrecht.

Waar gaat deze uitspraak over?

Een man en een vrouw zijn in 1985 getrouwd in gemeenschap van goederen.
De vrouw krijgt rond 2004 drie schenkingen van in totaal € 30.000,= met een uitsluitingsclausule.
Zij stort deze bedragen op een gemeenschappelijke bankrekening en het geld wordt uitgegeven.
In 2014 gaan de man en de vrouw scheiden. De schenkingen staan niet meer op de gezamenlijke bankrekening. Het is ook niet meer na te gaan waaraan de bedragen zijn uitgegeven.
Toch vordert de vrouw vergoeding van het schenkingsbedrag van € 30.000,= uit de gemeenschap.
Ze krijgt gelijk van de Hoge Raad. Hoe zit dat?

Wat is een uitsluitingsclausule?

Een schenker kan bepalen dat de schenking privé blijft van degene die de schenking krijgt.
De schenking valt dan niet in de gemeenschap van goederen, waarin de ontvanger is getrouwd.

 

Bij een uitsluitingsclausule valt een schenking dus niet in de gemeenschap van goederen

Op is op

Het Hof was nog van mening, dat de vrouw geen recht had op vergoeding van het bedrag.
De schenkingen zijn door de vrouw immers gestort op een gemeenschappelijke bankrekening.
De man en de vrouw hebben de bedragen vervolgens uitgegeven, geconsumeerd, aldus het Hof.
De vrouw voldoet daarmee aan haar wettelijke verplichting haar echtgenoot “het nodige te verschaffen”. Relationele solidariteit.
Niet gebleken is, dat de vrouw meer heeft betaald dan waartoe zij wettelijk verplicht is.
En “op is dus op”; naar de mening van het Hof. Maar de Hoge Raad denkt daar anders over.

Eens geschonken, blijft geschonken

De schenkingen behoren door de uitsluitingsclausule tot het privévermogen van de vrouw.
Door de storting op de gemeenschappelijke bankrekening zijn de geschonken bedragen tot het gemeenschappelijke vermogen van de man en de vrouw gaan behoren.
Deze vermogensverschuiving geeft de vrouw het recht op vergoeding van het bedrag uit de gemeenschap.

Dit recht op vergoeding komt alleen te vervallen, wanneer er privézaken of privéschulden voor de vrouw alleen, zijn betaald van het bedrag. Zijn er gemeenschappelijke spullen of schulden betaald van de schenkingen, dan houdt de vrouw dus het recht op vergoeding van de, immers alleen aan haar, geschonken bedragen.

Tijdens huwelijk uit het gemeenschappelijke vermogen betaalde schulden worden vermoed gemeenschappelijke schulden te zijn, aldus de Hoge Raad.
Dit geldt ook voor kosten van de huishouding en uitgaven in de consumptieve sfeer.

De man moet daarom bewijzen waarom de vrouw geen recht meer zou hebben op vergoeding van haar vordering op de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn, omdat er uitdrukkelijke of stilzwijgende afspraken zijn, waaruit blijkt dat de vrouw geen vergoedingsrecht meer heeft.

In de zaak waarover de Hoge Raad hier oordeelt, wordt dit helaas niet gesteld of aangetoond door de man.
Eens geschonken, blijft dan dus geschonken voor de vrouw. Zuur voor de man uiteraard.

Tips ter voorkoming van deze problemen

– Stort privévermogen op een privébankrekening
– Maak afspraken, wanneer er gemeenschappelijke schulden uit privévermogen worden betaald, en leg deze schriftelijk vast
– Zorg dat je financiële administratie op orde is

 

Privé is alleen privé, wanneer er privé op staat!

Elke maand schrijf ik boeiende, informatieve blogs over mijn specialismen echtscheiding, mediation, erfrecht en adoptie.