Verkorting van de termijn van partneralimentatie?!

De media presenteren het al als een feit.
Maar zo ver is het nog niet.
Toch gaat er wel wat veranderen.

Partneralimentatie gaat van 12 jaar naar 5 jaar.

Nu geldt voor het betalen van partneralimentatie nog een termijn van 12 jaar. De wetgever wil dit gaan verkorten naar maximaal 5 jaar.
Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt inmiddels voor deze verandering.

Het is de bedoeling dat de wijziging per 1 januari 2020 ingaat, voor scheidingen van na die datum. Geen terugwerkende kracht dus.

De huidige termijn wordt als onredelijk lang en niet meer van deze tijd gezien.
Ook gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is een argument.
Werk en zorg worden steeds meer gedeeld, is de gedachte.

Mooi gezegd, maar de praktijk is soms anders.

Daarom worden er een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen:

  • Bij een echtpaar met kinderen onder de 12 jaar blijft de termijn voor partneralimentatie maximaal 12 jaar.
  • Voor mensen geboren voor 1 januari 1970, die langer dan 15 jaar getrouwd zijn, wordt de termijn max. 10 jaar.
  • Voor mensen die binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en die langer dan 15 jaar getrouwd zijn, gaat ook een termijn van maximaal 10 jaar gelden.

Het laatste woord is er in de Tweede Kamer nog niet over gezegd.

Gezinnen kunnen immers de keuze blijven maken dat een van beide ouders, vaak de moeder, het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich neemt. Dan kan de wet zo maar erg nadelig uitpakken voor vrouwen.
Het blijft daarom ook mogelijk schrijnende gevallen aan de rechter voor te leggen, die de termijn kan verlengen.

Uiteraard blijf ik deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Elke maand schrijf ik boeiende, informatieve blogs over mijn specialismen echtscheiding, mediation, erfrecht en adoptie.