Skip to main content

Erfrecht: hoe zit het eigenlijk?

By 22 november 2018februari 8th, 2019Erfenis

In samenwerking met U Centraal geef ik een keer per maand in Utrecht een Workshop van een uur over Erfrecht. Leuk en leerzaam om te doen.

Het vraagt wel het nodige van de deelnemers, want zoals een van de deelnemers zei:
“We gaan allemaal een keer dood dat is makkelijk, maar waarom is de wet dan zo moeilijk?”

Erfgenaam volgens de wet
Als er geen testament is, regelt de wet wie erfgenaam is.
De wet verdeelt erfgenamen in 4 groepen.
– Groep 1: Echtgenoot en kinderen en afstammelingen
– Groep 2: Ouders en broers en zussen en afstammelingen
– Groep 3: Grootouders en afstammelingen
– Groep 4: Overgrootouders en afstammelingen
Samenwoners erven dus niet van elkaar. Stiefkinderen of pleegkinderen erven ook niet.
Geen erfgenamen, dan gaat de erfenis naar de Staat.

Erfgenaam volgens testament
Iemand die volgens de wet geen erfgenaam is, toch erfgenaam maken?
Neem contact op met een notaris voor het maken van een testament.
Een zelfgeschreven briefje is niet voldoende.

“We gaan allemaal een keer dood dat is makkelijk, maar waarom is de wet dan zo moeilijk?”

Is er een testament?
Via het Centraal Testamentenregister (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag) is gratis op te vragen of de overledene een testament had. Je krijgt alleen te horen of er een testament is.
Voor de inhoud moet je een notaris raadplegen.

Wat omvat de erfenis?
Was de overledene getrouwd? Dan dient eerst de huwelijksgemeenschap of dienen de huwelijksvoorwaarden te worden afgewikkeld om vast te stellen wat de omvang van de erfenis is.

Het erfdeel van de kinderen is pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende.
De kinderen krijgen hun erfdeel dus pas later.
De langstlevende blijft op die manier verzorgd achter is de gedachte.

Zuiver of beneficiair aanvaarden?
Aanvaard je de erfenis zuiver, dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
Dat kan dus ook voor een hypotheekschuld zijn, wanneer het huis financieel gezien onder water staat.

Wil je onaangename verrassingen voorkomen, aanvaard de erfenis dan beneficiair via een bij de Rechtbank op te maken akte.

Geen enkel risico nemen: Dan direct beneficiair aanvaarden.
Voorkom het zuiver aanvaarden van een erfenis door je per ongeluk als erfgenaam te gedragen.

Meer weten?
In latere blogs zal ik op verschillende onderdelen wat dieper in gaan.

Nu al vragen, schroom niet om mij te bellen. Of geef je op voor een workshop via U Centraal.

Het stadsblad Utrecht heeft ook een artikel hierover geschreven.