Erfenis

Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare is dit vaak de situatie:

  1. Er is een testament opgesteld door de overledene.
  2. Er is geen testament waardoor het algemene erfrecht de afhandeling van de erfenis bepaalt.

Beide situaties leveren voor nabestaanden vaak vragen op. Waar erfgenamen vragen hebben of – erger – in conflictueuze situaties terecht komen, bied ik duidelijkheid.

Deze route loop ik met mijn cliënten:

  1. Welke vragen hebben ze rondom een erfrechtkwestie?
  2. Wat kan ik daarin voor hen betekenen en wat zijn de kosten?
  3. Gaan we met elkaar verder, dan zetten we overzichtelijk op een rij wat er moet gebeuren om tot een goede afwikkeling van een nalatenschap te komen.
  4. Ons doel is om zo (verdere) escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.