Skip to main content

Niet iedereen vindt het makkelijk om met zijn naasten te spreken over het einde van het leven en de gevolgen daarvan voor de nalatenschap. Maar het is wel belangrijk, zo kun je namelijk nare en ingrijpende conflicten voorkomen. Een mediator of erfrechtspecialist kan daarbij helpen. Wat zijn de mogelijkheden?

In mijn erfrechtpraktijk zie ik regelmatig de gevolgen van het niet met elkaar spreken over iemands nalatenschap. Dan ligt er bijvoorbeeld een onduidelijk testament waar conflict over ontstaat. Of het blijkt een onaangename verrassing wie na iemands overlijden executeur is. Dit kun je op deze manieren voorkomen: 

1. Maak gebruik van nalatenschapsmediation.

Bij nalatenschapsmediation begeleidt een neutrale derde, de mediator, de gesprekken tussen de betrokken partijen. Anders dan een rechter neemt de mediator geen beslissingen. De deelnemers hebben zelf de regie over de agenda en de uitkomst van het proces.

De mediator richt zich op het bevorderen van effectieve communicatie, bewaakt het verloop van het gesprek en helpt bij het identificeren van belangen en zorgen. Ook spanningen tussen (toekomstige) erfgenamen kunnen in nalatenschapsmediation besproken worden. Het uiteindelijke doel is om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

2. Kies (gerichter) voor pre-nalatenschapsmediation of post-nalatenschapsmediation.

Wil je onder leiding van een mediator over zaken spreken die specifiek vóór of na iemands overlijden relevant zijn, dan is er:

  • Pre-nalatenschapsmediation, die zich richt op het bespreken van zaken voor het overlijden, zoals bedrijfsopvolging, testamentinhoud, uitvaartwensen en de benoeming van een executeur.
  • Post-nalatenschapsmediation gaat over de verdeling van de erfenis na het overlijden, inclusief de bedoeling van het testament en de posities van erfgenamen.

3. Kies voor een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat.

Spreekt mediation u minder aan en heeft u meer behoefte aan een eigen adviseur aan uw zijde, dan kunt u kiezen voor een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. Ikzelf ben dit. Ook als beide partijen een eigen advocaat hebben, is het mogelijk om samen in gesprek te gaan en te verkennen welke mogelijkheden er zijn om tot onderlinge oplossingen te komen.

Uw laatste wil

Als u tijdens uw leven al enkele zaken regelt, vergemakkelijkt dit het voor uw nabestaanden. Ze zijn dan voorbereid en kennen uw wensen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de inhoud van uw testament niet de goedkeuring van uw erfgenamen nodig heeft. Het is en blijft uw laatste wil, waarvoor u aan niemand verantwoording verschuldigd bent.

Dit blog is ook verschenen op Erven Online. Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag.