Skip to main content

De verdeling van een erfenis gaat niet altijd makkelijk, zie ik als erfrechtadvocaat. Verloopt de verdeling niet eerlijk, is er geld verdwenen of worden er zaken verzwegen, dan heb je als erfgenaam het recht daar bezwaar tegen te maken. Maar hoe pak je dat aan? Ik geef je 5 adviezen.

1. Krijg duidelijk waar je recht op hebt. Welke bezittingen en schulden zijn er in de nalatenschap? Wat is de waarde direct na overlijden? Een erfgenaam of de executeur is wettelijk verplicht daarover alle beschikbare informatie te verstrekken aan alle erfgenamen of aan een legitimaris, die een beroep heeft gedaan op zijn legitieme portie.

In de podcast-aflevering ‘Een erfenis, hoe zit het eigenlijk?’ leg ik in 20 minuten de ‘basics’ van het erfrecht uit, en wat bijvoorbeeld een legitimaris is. Luister de aflevering.

2. Wanneer duidelijk is wat er te verdelen is, moet bekeken worden hoe er verdeeld dient te worden. Is er een testament of zijn de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht van toepassing?

3. Naast economische waarde kan ook emotionele waarde van inboedel of sieraden belangrijk zijn. Gaat het om waardevolle spullen, dan kan de oplossing liggen in taxatie en verrekening van de waarde met het erfdeel. Bij minder waardevolle spullen kan ieder van de erfgenamen om beurten een goed kiezen, om zo tot een eerlijke verdeling te komen. Loten of veilen kan ook.

4. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er geld is verdwenen van de bankrekening van de overledene door iemand die gemachtigd was over de rekening of over de bankpas beschikte. Erfgenamen kunnen bankafschriften opvragen over de afgelopen jaren om het verloop van de bankrekening na te gaan en rekening en verantwoording vragen. Al ligt dat laatste soms ingewikkeld wanneer er tijdens leven nooit vragen zijn gesteld door de overledene.

Financieel misbruik van ouderen komt regelmatig voor, zo blijkt. In dit blog geef ik enkele adviezen hoe je dergelijk misbruik kunt voorkomen.

5. Een erfgenaam kan zaken verzwijgen of buiten de verdeling houden. Gaat het om inboedel of een sieraad, dan kunt u door foto’s van vroeger bewijs leveren: dat bijvoorbeeld de antieke kast of gouden armband deel uitmaakt van de nalatenschap. Bankrekeningen of lijfrentepolissen staan mogelijk genoemd in oude belastingaangiften of zijn via de bank of de verzekeraar te achterhalen. In de meeste gevallen zal de rechter er dan aan te pas moeten komen. 

Kun je bewijzen dat een erfgenaam vermogen met opzet heeft verzwegen? Dan bepaalt de wet dat deze erfgenaam zijn aandeel in het verzwegen vermogen kwijtraakt en dus niet meer meedoet in de verdeling daarvan. Een zware straf die wel lastig te bewijzen is.

Dit blog is ook gepubliceerd op Erven-online, een online platform dat door blogs en artikelen informeert over kwesties rondom erfrecht en nalatenschap.