Skip to main content

Soms gebeurt het: dat de enige erfgenaam overlijdt vóór uitbetaling van de erfenis. Dan zijn er geen erfgenamen meer en spreken we van een ‘onbeheerde nalatenschap’. Wat gebeurt er dan met de nalatenschap?

Wanneer u bij leven geen testament heeft laten opmaken, dan geldt het wettelijke erfrecht. In het wettelijke erfrecht zijn 4 groepen van erfgenamen opgenomen, die erven in deze volgorde:

  1. Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en kinderen.
  2. Ouders en broers en zussen of hun kinderen.
  3. Grootouders of hun kinderen.
  4. Overgrootouders of hun kinderen.

Onbeheerde nalatenschap

Als het niet duidelijk is, kan een notaris een erfgenamenonderzoek doen om te achterhalen wie erfgenaam zijn. Wanneer er tot de zesde graad geen bloedverwanten worden gevonden of wanneer alle erfgenamen de erfenis verwerpen, dan is er sprake van een onbeheerde nalatenschap.

20 jaar

Een onbeheerde nalatenschap kan via een formulier worden aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Deze aanmeldingen worden in de praktijk vaak gedaan door een gemeente, een bewindvoerder of een bij de nalatenschap betrokken organisatie. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt zelf nog een keer of er inderdaad geen erfgenamen te achterhalen zijn. Wanneer dat zo is, bekijkt het Rijksvastgoedbedrijf of zij de nalatenschap kunnen afwikkelen. De kosten worden uit de nalatenschap betaald.

Blijft er na de afwikkeling een positief saldo over, dan wordt dit bedrag gestort in de consignatiekas. Deze kas valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, dat het geld uit de erfenis voor een periode van 20 jaar in bewaring neemt.

Recht op bedrag

Wanneer iemand recht denkt te hebben op een bedrag uit de consignatiekas, kan diegene een claim indienen. Ook daar is een formulier voor, waarin de claim onderbouwd moet worden. Na 20 jaar is een aanspraak verjaard en is het niet meer mogelijk een geldbedrag uit de consignatiekas op te eisen. Wanneer niemand zich heeft gemeld, vervalt het bedrag uit de onbeheerde nalatenschap aan de Staat.

Advies

Wanneer u slechts één bloedverwant heeft of geen bloedverwanten, adviseer ik u een testament te laten opmaken door een notaris. Zo voorkomt u dat uw erfenis uiteindelijk aan de Staat toekomt en houdt u in eigen hand wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt.

Het erfrecht zit in Nederland best ingewikkeld in elkaar. Hebt u vragen, neem dan contact met mij op.