Skip to main content
Mediation helpt om in bijvoorbeeld een scheidingstraject de onderlinge verstandhoudingen goed te houden of weer te verbeteren. Bij mediation gelden strikte afspraken over geheimhouding. Die staan in een mediation-overeenkomst. In dit blog komen 3 belangrijke feiten over mediation en geheimhouding aan de orde.

Over de voordelen van mediation lees je meer in ‘5 redenen om voor mediaton te kiezen‘. Er worden met mediation mooie resultaten behaald, zie ik in mijn werk als advocaat en mediator. Mediation verloopt op basis van vrijwilligheid maar is niet vrijblijvend.

1. Alles wat er in de mediation wordt besproken is geheim.

Je mag er als deelnemer vanuit gaan dat alles wat tijdens de mediation ter tafel komt vertrouwelijk is. Ook de verslagen van de mediationsessies vallen onder deze regeling van vertrouwelijkheid. Soms komt er tussentijds onverhoopt een einde aan de mediation. Ook dan mag geen van de deelnemers aan derden mededelingen doen over wat er tijdens de mediation is besproken. Voorstellen en concept overeenkomsten vallen ook onder de regeling van vertrouwelijkheid.

2. Zolang er geen handtekeningen zijn gezet, ben je niet gebonden aan de inhoud.

In de volgende bijeenkomst mag je terugkomen op in eerdere bijeenkomsten gemaakte afspraken. Dit kan zolang deze niet vastliggen in een door beide partijen getekende overeenkomst. Een ongetekende overeenkomst mag je niet voorleggen aan een rechter. Getekende overeenkomsten kom je na, is de regel. Dat kan via de rechter afgedwongen worden.

3. Ook adviseurs (bijvoorbeeld fiscalisten of accountants) die bij het mediation-traject betrokken zijn, hebben geheimhoudingsplicht.

Geldt dit niet al uit hoofde van hun functie, dan laat ik bij de start van de mediation een geheimhoudingsverklaring tekenen. Zo kunnen daarover geen misverstanden bestaan en weet ieder nog eens duidelijk de regels op dit punt. Daarmee valt of staat immers een goed verloop van de mediation.

Benieuwd of mediation iets voor jou is?  Neem dan contact met mij op. Beluister ook mijn podcast, waarin ik nuttige informatie en advies deel over echtscheiding- en erfrechtskwesties.