Skip to main content

Mediation raakt steeds meer ingeburgerd in Nederland, zeker bij scheidingen. Wat kunt u van mediation verwachten en past het bij u? Onderstaande vragen, die ik vaak krijg van mijn cliënten, helpen u verder bij het maken van een keuze

1. Is mediation iets voor mij?

Bij mediation zit u met elkaar om tafel, de communicatie verloopt direct. 
Onder mijn leiding krijgt u rechtstreeks antwoord op uw vragen. Dit komt de onderlinge verhoudingen ten goede, zo blijkt. Samen maakt u afspraken, bovendien kan er maatwerk worden geleverd. De gemaakte afspraken leg ik vast in een overeenkomst, die u beiden tekent. De rechter bekrachtigt deze. Spreekt dit scenario u aan, dan is mediation wellicht iets voor u.

2. Kan mediation tijdens een lopende rechtbankprocedure?

Jazeker. De procedure kan voorlopig worden stilgezet in afwachting van de resultaten van het mediation-traject. De resultaten kunnen door de rechter in een beslissing worden vastgelegd.

3. Hoe vind ik een goede mediator?

Als vFAS-advocaat heb ik een goede opleiding gehad en houd ik mijn kennis up to date. Omdat ik ook advocaat ben, kan ik bij een echtscheiding ook de ontbinding van het huwelijk via de rechtbank voor u in orde maken. Ik bied dus begeleiding van het begin tot het einde van de scheiding.

4. Kan mijn advocaat deelnemen aan de mediation?

Het heeft mijn voorkeur een eerste gesprek aan te gaan zonder advocaten en te bekijken wat er allemaal geregeld dient te worden. Maar wanneer de hulp van de advocaten gewenst is, kunnen ook zij aanschuiven. Uiteraard is het mogelijk dat u met uw advocaat overlegt tijdens het mediation-proces. 

5. Wat gebeurt er als we het op een onderdeel niet eens worden?

Ik maak een overeenkomst voor alle punten waarover u wel tot overeenstemming bent gekomen. Die kan getekend worden. Het punt van discussie – bijvoorbeeld de hoogte van de partneralimentatie – kan dan apart nog aan de rechter worden voorgelegd.

6. Is wat er in de mediation besproken wordt vrijblijvend?

Mediation is niet vrijblijvend maar wel vrijwillig. Niemand kan tot mediation worden gedwongen. Alles wat in de mediation wordt besproken, is vertrouwelijk. Bij een rechter mag er dus niet over de inhoud van de mediation worden gesproken. Pas wanneer er een getekende overeenkomst ligt, is er sprake van bindende afspraken, die een rechter kan bekrachtigen.

7. Is het mogelijk in mediation gemaakte afspraken te wijzigen?

Het is altijd mogelijk opnieuw een afspraak te maken voor een mediationgesprek wanneer u de eerder gemaakte afspraken aan wilt passen. We bespreken de redenen voor de aanpassing en ieders wensen. Zo nodig wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld.

Vindt u het toch nog moeilijk te beoordelen of mediation voor u geschikt is? Neem dan gerust contact met mij op of beluister een van mijn podcasts.