Skip to main content

‘Wat gebeurt er bij scheiding met onze bezittingen en schulden?’

By 8 december 2020oktober 11th, 2022Scheiding

Een scheiding betekent ook het verdelen van je gezamenlijke bezittingen. En afspraken maken over eventuele schulden. In mijn podcast ‘Meester van de Lockant’ ga ik daarop in. Wat is voor jou, wat voor je ex-partner en wie bepaalt dat? In de aflevering ‘Ik ga scheiden, wat gebeurt er met onze bezittingen en schulden?‘ vertel ik op een begrijpelijke manier hoe het zit.

Een korte, informatieve weergave van de belangrijkste issues uit deze podcastaflevering vind je hieronder.

1. Het gaat in deze podcastaflevering over het ‘huwelijksvermogensrecht’.

Dit is een juridische term voor de wettelijke regels die bepalen wat de gevolgen zijn van het huwelijk voor je bezittingen en schulden. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap. In dit blog spreken we, om het overzichtelijk te houden, alleen over een huwelijk.

2. Wat gebeurt er bij een scheiding met bezittingen en schulden als je getrouwd bent vóór 1 januari 2018 en niets hebt vastgelegd bij de notaris?

Wanneer je voor of tijdens je huwelijk niets via de notaris geregeld hebt, ben je getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat beide partners ieder voor de helft eigenaar zijn van alle bezittingen die ze met elkaar hebben, maar ook medeverantwoordelijk voor elkaars schulden.

3. Wat gebeurt er bij een scheiding met bezittingen en schulden als je getrouwd bent na 1 januari 2018 en niets hebt vastgelegd bij de notaris?

Wanneer je voor of tijdens je huwelijk niets via de notaris geregeld hebt, ben je als echtgenoten ieder eigenaar van al je bezittingen die je vóór 1 januari 2018 al had. Je blijft ook ieder verantwoordelijk voor de schulden die je vóór 1 januari 2018 al had. Alleen wat je tijdens het huwelijk samen opgebouwd hebt (bezittingen en schulden) wordt gemeenschappelijk. Erfenissen en schenkingen zijn daarvan uitgesloten, die komen toe aan degene van wiens kant ze komen.

4. Wat gebeurt er bij een scheiding met bezittingen en schulden als je getrouwd (voor of na 1 januari 2018) onder huwelijkse voorwaarden? 

Dat is totaal afhankelijk van welke afspraken je hierover bij de notaris hebt gemaakt voor je huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Dit staat in de huwelijkse voorwaarden die je samen ondertekend hebt.

Hierboven vind je de regelgeving voor Nederland in het geval van een huwelijk tussen echtgenoten met een Nederlandse nationaliteit. Wanneer een van de partners een niet-Nederlandse nationaliteit heeft (of beiden) of in het buitenland wonen, kan het huwelijksvermogensrecht anders zijn. Het is dus belangrijk daar goed naar te informeren voordat je trouwt, zodat ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden.

5. Hoe worden de afspraken over bezittingen en schulden gemaakt en vastgelegd?

Eerste vraag is altijd onder welke afspraken het huwelijk gesloten is (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden). Op basis daarvan gebruikt een echtscheidingsadvocaat of mediator een routekaart om afspraken te maken. Die worden daarna verder uitgewerkt in een echtscheidingsconvenant.

6. Wat is een echtscheidingsconventant precies?

De afspraken rondom de financiële en materiële  afwikkeling van een huwelijk staan in een echtscheidingsconvenant. Een advocaat stelt meestal deze overeenkomst op, die door beide ex-echtgenoten ondertekend moet worden. In een echtscheidingsconvenant staan afspraken over:

  • woning
  • hypotheek
  • bankrekeningen
  • levensverzekeringen
  • auto(‘s), evt. boot, caravan etc.

Wie krijgt welke bezittingen en wat wordt er daarvoor vergoed aan de ander? Wie betaalt de schulden af en hoe wordt dit verrekend met de ander?

7. Is alles na het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant klaar en geregeld?

Niet altijd, het kan dat er nog volgende stappen nodig zijn. Als een van beiden de woning overneemt bijvoorbeeld. Dan moet via de notaris geregeld worden dat de woning via een notariële akte op naam van één van beiden in het Kadaster komt te staan. De bank moet daarnaast een verklaring over de hypotheek afgeven dat een van beiden ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

8. Ik woon samen en ga uit elkaar, hoe zit het dan?

Voor samenwoners geldt alles wat hierboven staat niet, de juridische gevolgen van samenwonen zijn niet in de wet geregeld. Je kunt ze wel zelf regelen in een samenlevingsovereenkomst. Heb je niks geregeld dan zijn alleen die bezittingen van de samenwoners gemeenschappelijk die op twee namen staan (een woning of een gezamenlijk banksaldo). Voor de rest (bezittingen en schulden) geldt: ‘ieder voor zich’.

9. Heb je nog vragen?

Beluister de podcast-aflevering. Of neem contact met mij op.