Skip to main content

Birdnesting kan na een echtscheiding een goede (tijdelijke) oplossing zijn, met de huidige crisis op de woningmarkt. Ik krijg er van ouders steeds vaker vragen over. In dit blog bespreek ik de voor- en nadelen van birdnesting.

1. Wat is birdnesting?

Birdnesting is een bijzondere vorm van co-ouderschap. In de wet kom je deze term niet tegen. Bij birdnesting blijven de kinderen bij scheiding van de ouders in hun ouderlijk huis wonen – de ouders vliegen om beurten naar een andere plek. De meest voorkomende regeling is de week-op-week-af-regeling. De ene week is de ene ouder bij de kinderen en de andere week de andere. De ouder die niet bij de kinderen is, verblijft elders. Dit kan in een andere woning zijn of bij familie of vrienden.

2. Wat zijn de voordelen van birdnesting?

Het grote voordeel is dat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert. Zij blijven in hun vertrouwde woonomgeving, dicht bij school en hun vrienden en vriendinnen. In die vertrouwde omgeving is er altijd een van de ouders bij hen.

Bij birdnesting hoeven kinderen ook niet met kleding en schoolspullen te sjouwen van de ene ouder naar de andere. Het geeft de kinderen rust in een periode die voor hen al onzeker is. Ook de ouders profiteren hier natuurlijk van.
Een ander voordeel is dat ouders op deze manier wat afstand kunnen nemen, terwijl volledig afscheid nemen van de vertrouwde gezinsomgeving nog niet aan de orde is.

Tot slot geeft birdnesting, in de huidige woningcrisis, meer tijd en rust om te beslissen over waar beide ex-partners op termijn allebei gaan wonen. Er is voor de kinderen en de ouders nog een vaste, vertrouwde woonplek.

3. Wat zijn de nadelen van birdnesting?

Voor ouders betekent birdnesting dat zij degenen zijn die wekelijks pendelen tussen 2 huizen, met alle ongemakken van dien. Het is onrustig en vergt de nodige planning. Zeker wanneer jouw verblijfplaatsen wat verder van elkaar liggen. Daarnaast moet je jezelf als ouder de vraag stellen of je bereid en in staat bent het ouderlijk huis te blijven delen met je ex-partner. Irritaties liggen uiteraard op de loer. Het huis blijven delen met de persoon van wie je gaat of inmiddels bent gescheiden vergt de nodige flexibiliteit. Terugkomen in de woning waarin de koelkast bijvoorbeeld volledig blijkt te zijn leeggegeten terwijl jij hem vol hebt achtergelaten, is op zijn zachtst gezegd niet leuk. 

Ook de komst van nieuwe partners kan het birdnesten ingewikkeld maken. Met het idee dat er een vreemde vogel bij komt in het nest, kan niet iedere ouder leven.

4. Wat is belangrijk bij het kiezen voor birdnesting?

Vooraf goede afspraken met elkaar maken is extra belangrijk bij birdnesting. Wanneer de onderlinge verhoudingen nog best goed en ouders on speaking terms zijn, is birdnesting zeker te overwegen. Met name voor een met elkaar af te spreken periode. Maar duidelijke afspraken zijn daarbij essentieel: over de concrete zorg voor de kinderen en het gebruik van het huis. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een ouderschapsplan. Wie is er wanneer bij de kinderen en wat wordt de wisseldag? 

Daarnaast is het ook verstandig afspraken te maken over het gebruik van het huis. Blijft het hele huis beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik of zijn er ruimtes of spullen privé? Hoe worden de maandelijkse lasten verdeeld en wat is de afspraak ten aanzien van noodzakelijk onderhoud aan het huis?

Tenslotte is het verstandig deze afspraken regelmatig te evalueren en bij te stellen wanneer daar aanleiding voor is.

5. Hoe duurzaam is birdnesting?

Van birdnestende ouders hoor ik vaak terug dat deze vorm van zorg voor de kinderen hen zeker heeft geholpen in de eerste periode van de scheiding. Zo konden de veranderingen voor de kinderen gefaseerd plaatsvinden. Uiteindelijk kiezen de meeste ouders die ik sprak toch voor een eigen woning, waarin ieder weer een eigen leven gaat opbouwen. 

Heb je vragen over birdnesting of andere scheidingsgerelateerde zaken? Neem dan contact met mij op. Beluister ook mijn podcast, waarin ik nuttige informatie en advies deel over waar jij bij een echtscheiding tegenaan loopt.