Skip to main content

‘Ik ga scheiden, wat betekent dit voor de kinderen?’

By 10 september 2020oktober 11th, 2022Scheiding

In mijn podcast ‘Meester van de Lockant’ ga ik in de tweede aflevering in op wat een echtscheiding betekent voor de kinderen. Door een scheiding verandert er veel in hun leven. In deze aflevering vertel ik onder andere hoe goed overleg over (juridische) afspraken de impact van een scheiding op kinderen kan verkleinen. Een korte, informatieve weergave van de belangrijkste issues uit de tweede podcastaflevering vind je hieronder:

1. Waarom een aparte podcastafleving over de kinderen?
Een scheiding heeft grote gevolgen voor de kinderen. Als scheidende ouders is het belangrijk daar oog voor te hebben. Praat vanaf het begin als gezin met elkaar over de scheiding. Wanneer dat lukt, kun je als ouders respectvol uit elkaar. Want als partners ga je uit elkaar, maar je blijft samen natuurlijk altijd de ouders van jullie kinderen.

2. Wat is voor kinderen belangrijk in een scheiding?
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding. Ze  gaan daarin soms zelfs zo ver dat ze denken dat wanneer zij zich beter hadden gedragen hun ouders nog bij elkaar waren geweest.
Praat daarover met de kinderen, zodat zij weten dat zij niet de oorzaak zijn en dat jullie altijd hun ouders blijven, ook na de scheiding. Daarnaast is het voor kinderen erg fijn te ervaren dat ze bij de ene ouder mogen zijn met goedkeuring van de ander en andersom. Het geeft de kinderen rust.

3. Wat moet er juridisch geregeld worden voor de kinderen?
Een scheiding verandert niets aan het ouderlijk gezag over de kinderen. Heb je dat voor de scheiding samen, dan is dat na de scheiding ook zo. Wel dienen er afspraken gemaakt te worden over de woonplaats, de zorgregeling en de kosten van de kinderen.

4. Wat is een Ouderschapsplan?
Alle afspraken die jullie als ouders maken over de kinderen worden vastgelegd in een Ouderschapsplan. Daarin wordt dus opgenomen bij wie de kinderen formeel staan ingeschreven, wanneer zij bij ieder van beide ouders verblijven en hoe de kosten over beide ouders worden verdeeld. Wanneer er geen getekend Ouderschapsplan is, zal de rechter de scheiding niet zo maar uitspreken.

5. Wat is een goede zorgregeling?
Een goede zorgregeling is leeftijdgebonden en maatwerk. Voor kleine kinderen is belangrijk dat de periodes van geen contact niet te lang zijn voor beide ouders. Voor basisschoolkinderen kan een weekendregeling om en om fijn zijn, terwijl pubers meer eigen inbreng in verband met sport of feestjes belangrijk vinden.

6. Vechtscheidingen zijn niet meer van deze tijd
Emoties kunnen hoog oplopen in een scheiding, maar uiteindelijk gunt iedere ouder zijn kind het beste. Ook na de scheiding ouder mogen blijven, is het belangrijkste voor beide ouders. Wanneer je dat voor ogen houdt, moet het mogelijk zijn tot afspraken te komen, die je vertrouwen geven in de toekomst. Als advocaat of mediator kan ik daar uiteraard behulpzaam bij zijn.

7. Heb je nog vragen?
Beluister mijn podcast. Contact met mij opnemen kan natuurlijk ook.