Skip to main content

Een verklaring van erfrecht is ‘het legitimatiebewijs’ van de erfgenaam, daaruit blijkt wie de erfgenaam is (of erfgenamen zijn). Regelmatig krijg ik vragen over het wat en waarom van zo’n verklaring van erfrecht. Daarom beantwoord ik hierover in dit blog 5 belangrijke vragen.

1. Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

  • Alle gegevens van de overledene.
  • Of er een testament is gemaakt door de overledene.
  • Een korte samenvatting van de inhoud van het testament.
  • Wie de erfgenamen zijn en of ze de nalatenschap zuiver of beneficiair hebben aanvaard.
  • Of er een executeur is.

2. Wie stelt een verklaring van erfrecht op?

Dat doet de notaris.

3. Waarom is een verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer iemand overlijdt, dient u dat door te geven aan de bank waar de overledene een rekening heeft lopen. De rekening wordt dan op naam van ‘de erven van’ gezet maar het saldo geeft de bank alleen vrij aan de wettige erfgenamen. Banken vragen daarom vaak een verklaring van erfrecht, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.

Let op: banken vragen niet altijd een verklaring van erfrecht. Of deze wel/niet nodig is, kan makkelijk worden nagegaan via deze checklist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

Verzekeringsmaatschappijen lopen evenmin graag het risico een levensverzekering aan de verkeerde persoon uit te betalen. Ook zij vragen daarom naar een verklaring van erfrecht.

Wanneer de overledene een woning op zijn naam heeft staan in het Kadaster, zal ook daarvoor een verklaring van erfrecht nodig zijn. Zo is duidelijk wie er eigenaar is geworden van de woning na overlijden.

4. Is er altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Nee, niet altijd. Heeft u een en-/of-rekening samen met de overledene, dan is het saldo van de bankrekening nog gewoon beschikbaar voor u. Was u getrouwd of geregistreerd partner van de overledene en er is geen testament, dan is een verklaring van erfrecht ook niet nodig wanneer het saldo van de bankrekening minder dan 100.000 euro is. De akte van overlijden en een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister waaruit blijkt dat er geen testament is gemaakt door de overledene, is dan voldoende.

5. Waar moet u ook op letten?

Door over geld of goederen (spullen) van een overledene te beschikken, gedraagt u zich mogelijk als een erfgenaam die de erfenis zuiver aanvaardt. Over die risico’s schreef ik onderstaand blog:

Erfrecht: hoe zit het eigenlijk?

Het erfrecht zit in Nederland best ingewikkeld in elkaar. Hebt u vragen, neem dan contact met mij op.