Verklaring van erfrecht: Niet altijd nodig!

Wat is een verklaring van erfrecht?

Het jaar is nog maar net begonnen en al twee keer kreeg ik deze vraag.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Het simpele antwoord: het legitimatiebewijs van een erfgenaam.
De notaris stelt de verklaring van erfrecht op.

Een verklaring van erfrecht is het legitimatiebewijs van een erfgenaam!

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

  • Alle gegevens van de overledene
  • Of er een testament is gemaakt door de overledene
  • Een korte samenvatting van de inhoud van het testament
  • Wie de erfgenamen zijn en of ze de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden
  • Of er een executeur is

Verklaring van erfrecht

Waarom een verklaring van erfrecht?

Wanneer iemand overlijdt, moet u dat doorgeven aan de bank, waar de overledene een rekening heeft lopen. De rekening wordt dan op naam van ‘de erven van’ gezet.
Maar het saldo geeft de bank alleen vrij aan de wettige erfgenamen.
De gemeente licht alleen de belastingdienst in en de uitkerende instanties.

Banken vragen daarom een verklaring van erfrecht, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.

Verzekeringsmaatschappijen lopen evenmin graag het risico een levensverzekering aan de verkeerde persoon uit te betalen. Ook zij vragen daarom naar een verklaring van erfrecht.

Wanneer de overledene een woning op zijn naam heeft staan in het Kadaster, dan zal ook daarvoor een verklaring van erfrecht nodig zijn. Zo is duidelijk wie er eigenaar is geworden van de woning na overlijden.

Wanneer geen verklaring van erfrecht?

Heeft u een en-/of-rekening samen met de overledene, dan is het saldo van de bankrekening nog gewoon beschikbaar voor u.

Was u getrouwd of geregistreerd partner van de overledene en er is geen testament, dan is een verklaring van erfrecht ook niet nodig, wanneer het saldo van de bankrekening minder dan
€ 100.000,= is. De akte van overlijden en een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister waaruit blijkt dat er geen testament is gemaakt door de overledene, is dan voldoende.

Waarschuwing

Door over geld van een overledene te beschikken, gedraagt u zich mogelijk als een erfgenaam, die de erfenis zuiver aanvaardt. Over die risico’s schreef ik al in een eerder blog.

Wanneer mij nu weer iemand belt met vragen over de verklaring van erfrecht, dan kan ik verwijzen naar dit Blog!