Skip to main content

Een erfenis verwerpen?

By 12 augustus 2019januari 5th, 2021Erfenis

Een erfenis verwerpen: waarom, wanneer, door wie en hoe?

In een eerder Blog schreef ik al over de verschillende mogelijkheden voor het aanvaarden van een erfenis.
Maar soms is het beter om een erfenis te verwerpen.

Waarom een erfenis verwerpen?

Verwerpen erfenis:  Wanneer direct na overlijden al duidelijk is, dat er alleen maar schulden zijn.

Soms is het al gelijk duidelijk. De nalatenschap bestaat alleen maar uit schulden. De eerste schuldeisers hebben al van zich laten horen. Misschien is er zelfs al beslag gelegd.
Als erfgenaam wil je daar natuurlijk niet bij betrokken raken.

Verwerpen erfenis: Wanneer er persoonlijke redenen zijn om niets met de erfenis te maken te willen hebben.

Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn, dat er persoonlijke redenen zijn om niets met de overledene en zijn erfenis te maken te willen hebben.

Wanneer een erfenis verwerpen?

Het antwoord op de vraag wanneer u een erfenis het best kunt verwerpen, kan kort zijn.
Wanneer duidelijk is dat verwerpen de beste keuze is, raad ik aan dan ook direct actie te ondernemen.
Dit voorkomt onnodige risico’s.

Wie verwerpt een erfenis?

Dit lijkt een makkelijke vraag, maar er zit een adder onder het gras.
De erfgenaam die de erfenis niet wil aannemen, dient te verwerpen. Maar daarmee is de kous nog niet af.

Heeft deze erfgenaam kinderen, dan komen zij in de plaats van de verwerpende erfgenaam.
De kinderen zullen vaak dezelfde redenen hebben om de nalatenschap niet te accepteren.
Het is dan belangrijk dat ook zij de erfenis verwerpen.
Zijn de kinderen nog minderjarig, dan is toestemming van de Kantonrechter nodig.

Hoe een erfenis verwerpen?

De procedure tot het verwerpen van een erfenis begint met het invullen van een formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen) bij de Rechtbank.

Dit formulier stuurt u, met een kopie van de overlijdensakte en een kopie van uw legitimatiebewijs, op naar de Rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.
Dit kan per post,  maar persoonlijk afgeven mag ook. Daarnaast is het mogelijk een notaris te machtigen de verwerping voor u in orde te maken.

De Rechtbank stelt vervolgens een Akte Nalatenschap op, waarin is opgenomen dat u de nalatenschap van de overledene heeft verworpen.
U ontvangt een exemplaar van deze akte.
De Akte Nalatenschap wordt door de Rechtbank ook ingeschreven in het boedelregister, dat door iedereen geraadpleegd kan worden.

Wat kost het verwerpen van een erfenis?

De kosten voor het opstellen van een Akte Nalatenschap bedragen op dit moment € 127,= aan griffierecht.
Wanneer meerdere erfgenamen (meerderjarig) tegelijk dezelfde keuze maken, dan wordt dit bedrag overigens maar een keer in rekening gebracht door de Rechtbank.
Het kan dus verstandig zijn met andere erfgenamen te overleggen ten aanzien van de te maken keuze.

Wanneer meerdere erfgenamen de erfenis willen verwerpen, is het goedkoper samen een Akte Nalatenschap op te laten stellen.

Wat zijn de regels voor minderjarigen en bij bewind en curatele?

Voor minderjarigen geldt, dat hun wettelijk vertegenwoordiger een verzoek tot machtiging verwerping dient te doen aan de Kantonrechter.
Bij bewind en curatele dient de bewindvoerder respectievelijk de curator een dergelijk verzoek in te dienen.
Wanneer u kunt aantonen, dat de erfenis negatief is, zal de Kantonrechter een dergelijke machtiging meestal wel verlenen.
Vervolgens kunt u de hiervoor al omschreven stappen tot het verwerpen van de erfenis in orde maken.
De machtiging alleen is dus niet voldoende.

Wat te doen bij het verwerpen van een buitenlandse erfenis?

Voor een buitenlandse erfenis gelden andere regels.
Het maakt ook verschil of het gaat om een erfenis binnen of buiten een land van de Europese Unie.
Mogelijk dient u de erfenis zowel in Nederland als in het buitenland te verwerpen.
Gezien de verstrekkende gevolgen, kan het daarbij verstandig zijn een ervaren notaris in te schakelen.

Meer weten over het verwerpen van een erfenis?

Neem gerust contact met mij op wanneer u vragen heeft over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.
U kunt mij bellen op: 030 – 214 50 24 of mailen via: vandelockant-geschiere@indepraktijk.com.