Skip to main content
Een echtscheidingsmediation is pas geslaagd wanneer de afspraken zwart op wit staan en door beide partijen zijn ondertekend. In dit blog leg ik uit waarom een getekend echtscheidingsconvenant problemen voorkomt.

Ooit begeleidde ik de echtscheidingsmediation van Sylvia en Bram (niet hun echte namen). Leuk stel, ik vraag me bijna af waarom ze uit elkaar gaan. Ze zijn bereid naar elkaar te luisteren en tonen begrip voor elkaars situatie.

Geld

Na 3 bijeenkomsten stel ik voor een eerste opzet te maken van het echtscheidingsconvenant waarin de gemaakte afspraken staan. ‘Dat is niet nodig hoor’, zegt Bram. ‘Zonde van het geld’, vult Sylvia aan. ‘We vertrouwen elkaar en weten wat er is afgesproken.’

Dan komt de jurist in mij naar boven. Een geslaagde mediation eindigt naar mijn stellige overtuiging altijd met een getekend echtscheidingsconvenant. Ook als je  elkaar als ex-partners ten volle vertrouwt en alle afspraken wilt nakomen. Waarom? Ik licht het toe uit aan de hand van 3 vragen:

1. Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een overeenkomst waarin alle in de echtscheidingsmediation gemaakte afspraken worden opgenomen. Beide partijen ondertekenen het convenant. Zo is duidelijk wat er is afgesproken.

2. Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Afspraken over de alimentatie, verkoop van het huis, verdeling van alle spullen, afbetaling van schulden en het splitsen van de banksaldi. Afspraken over de kinderen zijn meestal apart opgenomen in een ouderschapsplan.


3. Waarom is een echtscheidingsconvenant dat door beide ex-partners is ondertekend belangrijk?

  • Door de afspraken op te schrijven wordt duidelijk of er echt overeenstemming is. Hebben Sylvia en Bram elkaar goed begrepen? Zijn ze niets vergeten?
  • Ook voor de toekomst is het belangrijk, om nog eens na te lezen wat er destijds is afgesproken. In een echtscheidingsprocedure bekrachtigt de rechter de inhoud van het convenant. Komt een van beiden een afspraak toch niet na, dan kan deze met de beslissing van de rechter worden afgedwongen.
  • Voor Sylvia en Bram is het convenant belangrijk omdat Sylvia het huis overneemt. De notaris die dit regelt, wil een getekend convenant zien waarin ook staat wat er over het huis is afgesproken en of beiden het daarmee eens zijn.
  • Hypotheekverstrekkers, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen vragen altijd naar een getekend convenant. De instemming van de partijen blijkt uit hun handtekeningen.

Voorkomt problemen

Sylvia en Bram heb ik er gelukkig van kunnen overtuigen om toch een echtscheidingsconvenant op te stellen en te ondertekenen. Het voorkomt mogelijke problemen in de toekomst en geeft nu al duidelijkheid. 

Wil je weten of scheiden via mediation bij jullie past, neem dan contact met mij op.  Ook mijn podcast ‘Meester van de Lockant’ biedt veel informatie over de juridische aspecten rondom een echtscheiding. De podcast is te beluisteren via diverse podcast-platforms.