Skip to main content

De feestdagen zijn voor ouders en kinderen uit gescheiden gezinnen lang niet altijd dagen om naar uit te kijken, integendeel. ‘In oktober kreeg ik al stress als ik aan december dacht’, zei eens een cliënte tegen mij. Hoe kun je met elkaar toch uitkijken naar de feestdagen? In dit blog geef ik een paar handreikingen.

Het gesprek met de cliënte ben ik nooit meer vergeten, het begon op het schoolplein. ‘Fijne feestdagen’, wenste ik haar toe. Ze reageerde: ‘Nou, fijne feestdagen hebben wij al jaren niet meer.’ Op dat moment overviel mij haar reactie. Toen ik haar weer zag en vroeg of ze er met mij over wilde praten, maakten we een afspraak op mijn kantoor.

In de praktijk leverde alles veel gedoe en spanning op

Voor kinderen en ouders is het simpelweg beter als er niet te veel onrust en onenigheid heerst rondom de vraag wie waar is met de feestdagen. De vrouw vertelde mij dat dit bij hen wel het geval was. Bij de scheiding was over de verdeling van de feestdagen alleen afgesproken dat de ouders dit in onderling overleg zouden regelen. Maar in de praktijk leverde alles veel gedoe en spanning op.

Wat kun je doen om dat te voorkomen?
  1. Stel een gedetailleerd Ouderschapsplan op, dat ook ingaat op afspraken over de feestdagen.
  2. Over zo’n gedetailleerd Ouderschapsplan vertel ik meer in dit blog en de bijbehorende podcast.
  3. Maak vroegtijdig (in september bijvoorbeeld, als de schoolvakanties bekend zijn) een schema voor komend jaar: wanneer zijn de kinderen bij wie, en voor hoe lang?
  4. Eventueel kun je werken met een ‘raamovereenkomst’ waarin een algemene regeling staat die je jaarlijks met elkaar concreet invult. In de even jaren zijn de kinderen bijvoorbeeld met Kerst bij hun vader, in de oneven jaren bij hun moeder. 
  5. Let op: leg de afspraken altijd op papier vast, met ieders handtekening eronder.

Belangrijk is dat de afspraken passen bij de wensen van kinderen en ouders. Is er behoefte aan duidelijkheid dan is een concrete regeling aanradenswaardig, waardoor onderling overleg niet meer nodig is.

Duidelijke afspraken

Wat betreft de moeder van school: uiteindelijk zaten zij en haar ex-partner beiden bij mij om tafel, de vader met zijn eigen advocaat. Allebei bleken ze behoefte te hebben aan duidelijke afspraken die ruim van tevoren gemaakt werden. Naast de zorg rondom de feestdagen werden ook die rondom de schoolvakanties vastgelegd in een gedetailleerd Ouderschapsplan, dat beide ouders ondertekenden.

‘Er is veel meer rust, dank je wel’

Een jaar later kreeg ik van de moeder een kerstkaart. De woorden ‘Fijne Feestdagen’ op de voorkant van de kaart had ze voorzien van uitroeptekens! Op de achterkant schreef ze: ‘Er is veel meer rust, dank je wel.’

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen! Misschien heb je in de kerstvakantie tijd om een aflevering van mijn podcast ‘Meester van de Lockant’ te luisteren, die ook gaat over echtscheiding en kinderen.