Skip to main content

Mensen weten weinig over het belang van een testament, merk ik als erfrechtadvocaat. Terwijl het hebben van een testament problemen kan voorkomen. In dit blog beantwoord ik 5 belangrijke vragen over het testament. Wist jij bijvoorbeeld dat je, als je niet veel na te laten hebt, zelf een ‘codicil’ kunt opstellen?

1. Wat is een testament, en wat een codicil?

Een testament is een officieel stuk waarin iemand laat opschrijven wat er na zijn overlijden moet gebeuren met alles wat hij nalaat. Dit kan dus gaan over geld, een huis, aandelen of een bedrijf. Maar ook over schulden, huisdieren of een schilderij. Een testament wordt door een notaris opgesteld. Je moet minimaal 16 jaar zijn om een testament op te laten stellen en in staat zijn om je wil te bepalen.

Bezit je alleen wat meubels en sieraden, dan kun je zelf een verklaring opstellen. Handgeschreven en voorzien van datum en handtekening. Dit heet een codicil. Je kunt in een codicil ook je uitvaartwensen opnemen.

2. Waarom laat je een testament opstellen?

Wanneer je meer nalaat dan meubels en sieraden kan een testament een goede keuze zijn. Ook wanneer je het niet eens bent met de in de wet opgenomen regels van erfrecht. Wil je bijvoorbeeld dat het kind van je huidige partner ook erfgenaam is, of woon je samen met een partner zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is een testament een aanrader. Ook wanneer je een bedrag wilt nalaten aan een goed doel, moet dit bij testament geregeld worden.

3. Hoe weten erfgenamen dat er een testament is?

Je kunt het je erfgenamen natuurlijk zelf vertellen. Maar het testament wordt door de notaris ook aangemeld bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Je kunt daar gratis navraag doen of er een testament is geregistreerd. Je hoort dan alleen of dat wel of niet zo is. Over de inhoud van het testament wordt niets meegedeeld, die informatie vraag je op bij een notaris. Dit kan overigens iedere notaris in Nederland zijn en hoeft dus niet de notaris te zijn die het testament heeft opgemaakt.

Luister in mijn juridische podcast ‘Meester van de Lockant’ naar boeiende, informatieve afleveringen over erfrecht en echtscheiding. Op een laagdrempelige manier praat ik je bij.

4. Wie wikkelt het testament af?

In het testament kun je opnemen dat je wilt dat een executeur je nalatenschap afwikkelt. De persoon die je hebt aangewezen als executeur mag deze taak overigens weigeren. Het hangt van de inhoud van het testament af of er dan een vervanger komt. Is er geen executeur benoemd, dan wikkelen de erfgenamen samen de nalatenschap af, conform de inhoud van het testament. Ik heb over wat de executeur doet een apart blog geschreven.

Wanneer is een testament ongeldig?

Een testament kan nietig verklaard worden. Bij dit nietig verklaren van een testament dien je in een gerechtelijke procedure aan te tonen dat degene die het testament heeft gemaakt niet in staat was zijn wil te bepalen op het moment dat hij het testament liet opstellen. Dit is niet eenvoudig en komt gelukkig ook weinig voor. De notaris controleert namelijk volgens een vast protocol of degene die bij hem een testament opstelt in staat is zijn wil te bepalen. Alleen dan kan de notaris over gaan tot het opstellen van het testament.

Heb je nog andere vragen over het testament? Of wil je meer weten over een erfrechtkwestie? Neem contact met mij op. In mijn andere erfrecht-blogs en podcast ‘Meester van de Lockant’ deel ik ook allerlei belangwekkende informatie over het erfrecht.