Skip to main content

Bij een echtscheiding kiezen voor mediation is een verstandige keuze, zie ik al jaren in mijn praktijk als advocaat-mediator. Je bespaart er geld mee en er zijn andere belangrijke redenen om een mediator in te zetten.

Wat zijn redenen om te kiezen voor mediation? Ik noem er 5:

1. Kiezen voor mediation is goedkoper

Onder leiding van een mediator doorlopen jij en je ex-partner de hele scheidingsprocedure. Eén mediator is uiteraard goedkoper dan twee advocaten.

2. Mediation biedt ruimte voor passende oplossingen

Samen met de mediator werk je aan een oplossing die ruimer kan zijn dan een beslissing van de rechter. De rechter dient zich namelijk te houden aan de strakke kaders van de wet. In onderling overleg is er meer maatwerk mogelijk. Een advocaat-mediator geeft overigens ook informatie over ieders wettelijke rechten en plichten.

3. Kiezen voor mediation is sneller, je zit direct met elkaar om tafel

Je zit als ex-partners met elkaar om tafel en kunt rechtstreeks bespreken wat je dwars zit of je zorgen zijn. Zo ontstaat er meer begrip en verlopen de gesprekken met elkaar soepeler. Ik stel als advocaat-mediator de officiële echtscheidingsstukken op, maak het convenant en een Ouderschapsplan als er kinderen zijn. Wanneer alle stukken zijn getekend, kan de echtscheiding bij de Rechtbank schriftelijk worden afgewikkeld. Dat gaat een stuk sneller.

4. Mediation is respectvol: je kiest voor het gesprek

Mediation vraagt wel wat van de deelnemers: je dient bereid te zijn naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om te gaan. Alleen dan is het zinvol tijd en energie te stoppen in deze mooie vorm van conflictoplossing.

5. Mediation is duurzamer: zelfgemaakte afspraken houden langer stand

Mediation inzetten leidt vaak tot minder stress. Er is meer ruimte voor de emotionele kant van de scheiding en een beter contact tussen de ex-partners. Dit maakt afspraken maken makkelijker. En: afspraken waar je zelf bij betrokken bent, kom je beter na.

Wil je weten of scheiden via mediation bij jullie past, neem dan contact met mij op.  Ook mijn podcast ‘Meester van de Lockant’ biedt veel informatie over de juridische aspecten rondom een echtscheiding. De podcast is te beluisteren via diverse podcast-platforms.